مقالات

دلیل خیس شدن ،جمع شدن آب یا ریختن آب جلو پای شاگرد یا کف اتاق در خودرو mvm 315

وجود آب یا نشتی آب در جلو پای شاگرد در خودرو ام وی ام 315 چند دلیل دارد. 1- خرابی رادیاتور بخاری و نشتی آن که در این حالت احتمال انتشار بخار از دریچه های بخاری و کولر ( دریچه های سیستم تهویه ) در زمان روشن کردن کولر و یا بخاری و یا چرب

بیشتر...