مقالات

صدای اضافی در ابتدای / هنگام گاز دادن در خودرو ام وی ام / چری ایکس 33 X33

  یکی از عیوب رایج در خودرو چری / ام وی ام ایکس 33 ، شنیدن صدای (قور قور) در ابتدای گاز دادن و ابتدای حرکت کردن و در صورتی که خودرو سنگین تر باشد و یا شیب رو به بالا باشد و یا کولر روشن باشد این صدا شدید تر یا ممتد تر به

بیشتر...